Prihodnost sončnih elektrarn

Sončne elektrarne, energija prihodnosti

 

Ljudje premalo izkoriščamo vire, ki so praktično zastonj in so nam na razpolago, dokler bo obstajala Zemlja. Ta energija je na voljo v neomejenih količinah. Danes prihaja veliko informacij glede sončne elektrarne. Prihodnost sončnih elektrarn je zagotovo svetla, saj velja sončna energija za energijo prihodnosti. Sončna elektrarna nam lahko prihrani kar nekaj denarja. Vendar obstaja kar nekaj pogojev in vplivov, da lahko sončne elektrarne izkoristimo, do največjih možnosti.

  • Potrebujemo sončno lego
  • Moč
  • Sončno obsevanje
  • Naklon strehe

Sončna elektrarna

 

Vedeti pa moramo, da je začetna investicija v sončne elektrarne kar visoka. Seveda, če jih primerjamo z ostalimi viri pridobivanja energija. Raziskave kažejo, da se naša začetna investicija povrne nekje v 10 letih. Sončna elektrarna je lahko postavljena na različne objekte. Lahko je postavljena direktno na tla, na strehi in stene različnih objektov in podjetij. Sončna elektrarna deluje s pomočjo foto napetostnih modulov, ki pretvarjajo sončno v električno energijo. Energijo, ki jo proizvede naša sončna elektrarna lahko porabimo za svoje potrebe, lahko pa jo tudi prodamo nazaj v omrežje. Sklenemo pogodbo z izbranim elektro podjetjem in oddajamo svojo proizvedeno energijo v omrežje. Izkoristimo ponujeno energijo, ki nam jo narava ponuja. Imamo jo v velikem številu, le izkoristiti jo je potrebno na najboljši možni način. Okolju prijazna prihodnost sončnih elektrarn in tehnologija izkoriščanja sončne energije vam je na voljo že danes, na vas je le da jo izkoristite.

Ali ste vedeli?

 

V kolikor se odločimo za izgradnjo fotovoltaične elektrarne, nam država jamči 15-letni odkup vse proizvedene električne energije.
 
Pri sedanjih cenah fotovoltaičnih elektrarn se letne stopnje donosa gibljejo od 6 do 10 %. Tako se nam investicija povrne v 12 ali 13 letih. Če se odločimo za vgradnjo fotovoltaične elektrarne, se lahko potegujemo tudi za nepovratna sredstva v višini 50% od celotne investicije. Če upoštevamo da dobimo nepovratna sredstva za izgradnjo sončne elektrarne v višini 50% potem, potem letni donos doseže tudi 20%, celotna investicija pa se nam povrne v 6 do 8 letih.